Din Bilpartner Løsning

Code of care

Din Bilpartner Løsning ApS er aktiv i Code of Care i Hedensted Kommune. Vi ønsker at bære med på visionen:


”Alt for mange mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet står uden for arbejdsmarkedet. Det er menneskeligt spild, for den enkelte, virksomhederne og samfundet. Code of Care er inspirator og igangsætter for det paradigmeskifte i dansk erhvervslivs værdisæt, som skal til for, at flere mennesker inkluderes på de danske arbejdspladser. Fordi vi har styrken – og ikke kan være andet bekendt.” (fra www.codeofcare.dk)

Din Bilpartner Løsning ApS gør det ved at være med i Hedensted Kommunes Task Force og strategien er: ”Sammen med kommuner, jobcenter og virksomheder etableres Code of Care Task Forces, hvori vi styrker samarbejdet og danner rammen om udvikling af innovative tiltag der:

  • Sikrer, at flere virksomhedsledere ser værdier af at inkludere udfordrede mennesker
  • Gennem sparring bidrager til at gøre mennesker jobparate
  • Idegenererer og giver feedback til jobcentret på virksomhedsindsatsen
  • Vi skaber fælles resultater i form af jobskabelse og fastholdelse.” (fra www.codeofcare.dk)

Se mere på www.codeofcare.dk