Generelle konkurrenceregler

 • Alle over 18 år kan deltage i konkurrencer arrangeret af Din Bilpartner.
 • Alle under 18 år vil blive sorteret fra.
 • Med mindre andet er tilkendegivet, er deltagelsen gratis. Reglerne for deltagelse fremgår af konkurrencen. Brug af falsk navn og adresse vil medføre diskvalifikation.
 • Konkurrencer har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Din Bilpartner.
 • Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence er Din Bilpartners ejendom og må ikke overgives til 3.mand med mindre andet er aftalt.
 • Alle konkurrencevindere kontaktes direkte. Din Bilpartner forbeholder sig ret til at offentliggøre vinderne af en konkurrence.
 • Præmier, der ikke er afhentet 3 uger efter de er vundet, forbliver Din
 • Bilpartners ejendom. I forbindelse med afhentning af præmier skal der medbringes gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort. Uden gyldig billedlegitimation udleveres præmier ikke.
 • Ansatte i Din Bilpartner Aps, Din Bilpartner-værksteder eller medlemmer af disses familie må ikke deltage i konkurrencer. Ansatte hos samarbejdspartnere og dens pårørende må heller ikke deltage i konkurrencer, hvor samarbejdspartneren er sponsor.
 • Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene Din Bilpartner, der afgør om en tilmelding, er modtaget rettidigt og kan godkendes. I en konkurrence, hvor deltageren efterfølgende skal indgå i en rækkefølge, forbeholder Din Bilpartner sig ret til at afgøre, hvilket nummer deltageren skal have.
 • Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. Din
 • Bilpartner kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen.
 • Din Bilpartner kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset fora som f.eks. app, hjemmeside, Facebook ect. Begrænsninger vil fremgå af konkurrencen.
 • Konkurrencedeltagere accepterer, at Din Bilpartner må eksponere eventuelle billeder, navn og bopæl (kun by) på Din Bilpartners platforme.
 • Deltagerne accepterer, at ens navn vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden nogen som helst form for vederlag.
 • Personlige oplysninger afgivet i forbindelse med en konkurrence opbevares af Din Bilpartner i 3 uger efter konkurrencens afslutning.
 • Herefter slettes alle personoplysninger i relation til konkurrencen.
 • Gevinster kan ikke ombyttes til kontanter. En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen.
 • Ved deltagelse i en konkurrence hos Din Bilpartner er man indforstået med konkurrencereglerne.
 • Din Bilpartner forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer uden forudgående varsel. Din Bilpartners afgørelse i forbindelse med konkurrencer er endelig.

Evt. klager over konkurrencer skal senest 5 hverdage efter konkurrencens afslutning rettes skriftlig til:

Din Bilpartner ApS
Hvidkærvej 23D
5250 Odense SV
Mrk. ”Konkurrencer”