Generel information

Din Bilpartner er dataansvarlig for personlige oplysninger indsamlet via www.dinbilpartner.dk. Din Bilpartner er et datterselskab i FTZ A/S, og alle henvendelser vedr. personlige oplysninger skal rettes til FTZ’s Data Privacy koordinator: 

Casper Jusslin,  

Data Privacy koordinator

persondata@ftz.dk 

 

På denne side er det muligt at læse mere om indsamling og opbevaring af personlige oplysninger. Din Bilpartner / FTZ indsamler personlige oplysninger til forskellige aktiviteter. Hvert af disse aktiviteter er beskrevet nærmere, og det er også muligt at orientere sig om rettigheder som registreret i forbindelse med afgivelse af personlige oplysninger:

 • ServicePlatformen
 • Rettigheder som registreret

 

ServicePlatformen – book tid.

 • Formålet: Ved brug af Service Platformen vil følgende personlige oplysning blive indsamlet og brugt i forbindelse med håndtering af online booking: navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse og mobilnummer.
 • Kategori af oplysninger: I forbindelse med brugen af Service Platformen vil man skulle oplyse: navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse og mobilnummer.
 • Indsamling som del af en aftale: Indsamlingen og brugen af personlig oplysninger på Service Platformen sker som led i indgåelse af en serviceaftale via online booking eller som led i et online køb. 
 • Adgang til personoplysninger: Ansatte i Hella Service Partner marketing, kædechefen samt ansatte i FTZ, som servicerer ServicePlatformen har adgang til personoplysninger som navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse og mobilnummer.
 • Opbevaringsperiode: Oplysninger om online booking bliver opbevaret i systemet 14 dage efter forfaldet af bookingen, eller så længe Hella Service Partner / FTZ har en legitim interesse heri. 
 • Automatiseret behandling: Der foretages ikke nogen form for automatisering eller profilering af personlige oplysninger.

 

Registreredes rettigheder

Når man afgiver personlige oplysninger, følger der automatisk nogle rettigheder med. Hver af disse rettigheder er beskrevet i det følgende:

 • Ret til indsigt: Ved henvendelse til Din Bilpartner / FTZ har man ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der er registreret om én selv og på hvilket grundlag de bliver behandlet. Det skal oplyses, hvorvidt henvendelsen drejer sig om booking eller køb via ServicePlatformen.
 • Ret til berigtigelse: Ved henvendelse til Din Bilpartner / FTZ vil fejl i personlige oplysninger blive rettet uden ugrundet ophold.
 • Ret til sletning: Ved henvendelse til Din Bilpartner / FTZ kan man få personlige oplysninger slettet uden unødig forsinkelse, med mindre oplysningerne er nødvendige for, at Din Bilpartner / FTZ kan overholde en forpligtigelse, eller Din Bilpartner / FTZ har en lovmæssig forpligtelse til at opbevare oplysningerne.
 • Ret til at tilbagekalde et samtykke: Ved henvendelse til Din Bilpartner / FTZ pr. mail kan man til enhver tid tilbagekalde et samtykke i forhold til fremtidig behandling.
 • Ret til begrænset behandling: Ved henvendelse til Din Bilpartner / FTZ har man ret til anmode om, at behandlingen af personoplysninger begrænses, hvis oplysningerne ikke er rigtige, eller der foreligger andre grunde, der efter reglerne på området gør, at behandlingen skal begrænses.
 • Ret til indsigelse: Ved henvendelse til Din Bilpartner / FTZ kan man gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvis man mener, at Din Bilpartner / FTZ ikke har en væsentlig grund til at behandle oplysninger om ens person.
 • Ret til dataportabilitet: Ved henvendelse til Din Bilpartner / FTZ kan man få udleveret og overført oplysninger, som man selv har givet, fra Din Bilpartner / FTZ i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format.

Såfremt man ønsker at udøve en rettighed, skal man rette henvendelse til Casper Jusslin, Data Privacy koordinator hos FTZ: persondata@ftz.dk 

Hvis man ønsker at klage, skal man rette henvendelse til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/