Vi giver miljøet en hjælpende hånd

Hos Din Bilpartner håndterer vi det miljøfarlige affald forsvarligt. 
Vi arbejder derfor sammen med de bedste firmaer i branchen,
for at sikre den rette håndtering, hvad end det måtte være slidte dæk, 
indsamling af spildolie eller håndtering af oliefiltre. 

 

Spildolie bliver genbrugt 

Vi samarbejder med nogen af branchens førende indenfor indsamling og håndtering af spildolie. Ved at oparbejde og genanvende spildolien, sparer man miljøet for 30 % CO2 i forhold til ny motorolie.

65% af den gamle olie bliver genbrugt til ny. Desuden indeholder spildolien 5% vand, 15% gasolie som nu får gavn i industrien, og de sidste 15% er bitumen der bruges til produktion af asfalt. 

Læs mere her!


Dine gamle dæk får nyt liv

Vi indsamler dine brugte dæk. Det gode ved denne ordning er, at alle dæk der er egnet til direkte genbrug kommer ud og køre igen. Det er absolut det der giver den største miljømæssige gevinst også på CO2.


Resten bliver genanvendt og oparbejdet til nyt jern og en stor del af dækket bliver til gummigranulat, der bruges til industrielle formål, men også f.eks kunstgræsbaner og faldunderlag man kender fra legepladser. 

Læs mere her! 


Når et farvel bliver til el 

Brugte oliefiltre skal som bekendt udskiftes før eller siden, men istedet for at sige farvel bliver de omdannet til f.eks, el. 

Vi indsamler oliefiltre og får dem oparbejdet og genanvendt. 
Metallet går til omsmeltning og filtermaterialet og restolien bliver brændt på et specielt anlæg til farligt affald, hvor der produceres el og fjernvarme. 

Læs mere her! 


Din Bilpartner planter træer 

Skov er det mest effektive redskab, vi har i dag, til at suge CO2 ud af atmosfæren. Skov er populært sagt jordens lunger, og ifølge FN’s Klimapanel er mere skov et vigtigt bidrag til at bekæmpe vores CO2-aftryk.

Men mere skov er ikke bare godt for klimaet. Det giver samtidig renere drikkevand, flere levesteder til vores planter og dyreliv, nye områder til danskernes friluftsliv og klimavenlige træprodukter, som lagrer CO2 og erstatter klimatunge materialer som stål og beton i byggeriet.