Vi giver miljøet en hjælpende hånd

Hos Din Bilpartner håndterer vi miljøfarligt affald forsvarligt - naturligvis.  

Spildolie bliver genbrugt 

Vi samarbejder med nogen af branchens førende indenfor indsamling og håndtering af spildolie. Ved at oparbejde og genanvende spildolien, sparer man miljøet for 30 % CO2 i forhold til ny motorolie.

65% af den gamle olie bliver genbrugt til ny. Desuden indeholder spildolien 5% vand, 15% gasolie som nu får gavn i industrien, og de sidste 15% er bitumen der bruges til produktion af asfalt. 

Læs mere her!


Dine gamle dæk får nyt liv

Vi indsamler dine brugte dæk. Det gode ved denne ordning er, at alle dæk der er egnet til direkte genbrug kommer ud og køre igen. Det er absolut det der giver den største miljømæssige gevinst også på CO2.


Resten bliver genanvendt og oparbejdet til nyt jern og en stor del af dækket bliver til gummigranulat, der bruges til industrielle formål, men også f.eks kunstgræsbaner og faldunderlag man kender fra legepladser. 

Læs mere her! 


Når et farvel bliver til el 

Brugte oliefiltre skal som bekendt udskiftes før eller siden, men istedet for at sige farvel bliver de omdannet til f.eks, el. 

Vi indsamler oliefiltre og får dem oparbejdet og genanvendt. 
Metallet går til omsmeltning og filtermaterialet og restolien bliver brændt på et specielt anlæg til farligt affald, hvor der produceres el og fjernvarme. 

Læs mere her!