1,8 km
Næstved Bilcentrum A/S
v/ Klaus Klitgaard
+45 55 72 15 70
www.næstvedbilcentrum.dk
Grimstrupvej 167 C
4700 Næstved